Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 29, 2019

Werken met een trekpaard – of het nu een Brabander, Shire of een andere koudbloed is – lukt volgens Marc Cools enkel wanneer een van beide weet hoe de vork aan de steel zit. Een ervaren boever kan dus aan de slag met een jong paard. En wie geen ervaring heeft, moet dus starten met een paard die weet hoe het ploegen...


Dec 23, 2019

Otto Somers is somber gestemd. Het is volgens hem erg moeilijk om nog met hanenzetten te beginnen. Je moet dan immers thuis hanen houden, en dat betekent je aan heel wat regels moet voldoen. En… dan maar hopen dat je buren hebt die het gekraai verdragen. Volgens Otto is onverdraagzaamheid de dood van de hanensport.
De...


Dec 23, 2019

In Oost- en West-Vlaanderen worden kleine krielhanen in gesloten bakken gezet in een wedstrijd waarbij de haan met de meeste kraaien wint. In Limburg is zowat alles omgekeerd. Daar worden grote hanen gezet in open bakken, en moeten de zetters voorspellen hoeveel keer hun haan zal kraaien tijdens de wedstrijd. Maar ook...


Dec 19, 2019

Met een nieuw jaar in zicht, mag ik je graag ook een prettige kerst wensen. De vraag is dan of mijn wensen en het kerstfeest nog iets meer zijn dan ongeremd shoppen en aan een rijk gevulde tafel schransen? En is er dan nog wel plaats voor een kerststal? Het totaal verdwijnen van enig cultureel en historisch...


Dec 18, 2019

We lijken in Vlaanderen vergroeid met de eeuwenoude traditie om kerststallen te bouwen, te verzamelen, en die tijdens de advent tentoon te stellen, in huis of in een kerk, binnen of buiten. Maria Mertens-De Bie is een van de drijvende krachten achter de grote kerststallententoonstelling in Brasschaat. Ook zij moet...