Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 31, 2022

Als je met trekpaarden aan de slag wilt in de tuinbouw, dan moet je volgens Hannon Corentin consequent zijn. Daarom past hij zijn tuinontwerpen aan in functie van het werken met paarden, kiest hij voor inheemse planten en past hij ook oude technieken toe - zoals het maaien met de zeis. Dit betekent ook dat hij aan slag...


Jan 31, 2022

Boomslepen met trekpaarden is dubbel. Je moet de hele dag aandachtig zijn en overal ogen hebben. Maar je mag ook niet teveel twijfelen, niet overal gevaren zien, gewoon durven en doen. Eva Fillet vertelt.