Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 26, 2021

Jean Louis Thumerel organiseert een ball-trap. Het is een wedstrijd kleiduifschieten waarop de leden van zijn jagersvereniging oefenen in aanloop van het jachtseizoen. Het is een amateurwedstrijd waar natuurlijk alle veiligheidsvoorschriften van kracht zijn, maar waar je wel gewoon een wapen kan lenen, munitie kopen en meeschieten. Op heel wat lokale ball-traps zijn er geen drempels om deel te nemen.
… Opname op ‘Ternois en fête’ in C8VW+MW Huclier, Frankrijk 50°26'39.27" N 2°20'50.3" E
… Organisatie: Jeunes Agriculteurs Ternois Ouest
… Wedstrijd en interview op de naastliggende terreinen in C8VV+GX Hestrus, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, Frankrijk, 50°26'37.6"N 2°20'41.8"E
… Zondag 25 juli 2021, 10u09
… Opname in .wav en 4K, uitzending YouTube 1280x720 of 720x720, podcast .mp3
… Film Ball-trap Ternois en fête https://youtu.be/L0xyDrTlHzc
… Film Tir à la bouteille / Flessenschieting Boeschèpe https://youtu.be/OdKGbwFYch8
… Film Tir à la bouteille / Flessenschieting Woesten https://youtu.be/cyTBHeZ70JU
… Collectie Sport en spel https://youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IKoGyiWkG5uBOuP_PmrSSS

LUISTER NAAR BEGINNEN MET ERFGOED
… Podcast https://beginnenmeterfgoed.vlaanderen
… Collectie op YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH

VOLG IKWASHIER.LIVE
… Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live
… YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive
… Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live
… Site https://ikwashier.live

COPYRIGHT © FILM
… Film, foto’s, interviews, montage: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live
… Muziek: Blue Waltz by Kadir Demir, License owner: Lodewijk Deleu

LUISTER NAAR BOE DOCUMENTARY SOUNDSCAPES
… Podcast https://boe.be
… Collectie op YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KXe2qQP7FMVJqE8j3xAA8p

HET ENGAGEMENT
ikwashier.live bundelt het werk van Lodewijk Deleu. Hij legt tradities, erfgoed en kunst vast in foto, film en geluid. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed, voor gewoontes en gebruiken die verdwijnen. De archivering gebeurt in de geest van Otlet en Le Corbusier, het ontsluiten via online media, publicaties en tentoonstellingen. Lodewijk Deleu is naast filmmaker en documentair fotograaf, ook podcaster en soundscape designer. Met ikwashier.live maakt Lodewijk Deleu een statement als documentalist, journalist, trendwatcher erfgoed en kunstenaar.

L’ENGAGEMENT
ikwashier.live du photographe, cinéaste, podcasteur et soundscape designer Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

THE COMMITMENT
Documentary photographer, filmmaker, podcaster and soundscape designer Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.