Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 26, 2019

Ringrijden ziet er speels eenvoudig uit, maar het is een sport waar je langzaam in moet groeien. Je zal snel ontdekken dat er behendigheid en kracht nodig zijn: want in de ene hand hou je een lans van ruim 2 kilo vast en met de andere hand stuur je een ongezadeld paard in galop onder de ring door.

BIJHORENDE VIDEO’S
Ringrijden in Vrouwenpolder op https://youtu.be/xv_fmQcND5M

REFERENTIES OPNAME
Jan Lampert, 24 augustus 2019, Biggekerke, Zeeland, meer informatie op http://www.ringrijden.nl

WELKOM
• Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive
• Foto-archief http://www.ikwashier.live
• Radio-archief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY
• Podcast: Beginnen met erfgoed http://ikwashier.libsyn.com

VOLG IKWASHIER.LIVE
• Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live
• Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live
• Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live
© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions et le patrimoine culturel immatériel. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions and intangible cultural heritage. The name “ik was hier” means “I was here”.