Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 26, 2019

Sjezenrijden is een traditionele teamsport. Dit houdt in dat - als je in Zeeland aan wedstrijden wilt deelnemen - je aan heel wat regels moet voldoen, gaande van je leeftijd, het soort paard en wagen, de versiering van de wagen en je kledij. In ruil loop je mooi in de kijker, beleef je sportief plezier, maar hou je vooral ook een traditie in stand. Angelina Francke van Ringrijders Vereniging te Gapinge vertelt…

BIJHORENDE VIDEO’S
Sjezenrijden in Veere met Ringrijders Vereniging te Gapinge op https://youtu.be/tyKsL7JsKp8

REFERENTIES OPNAME
Angelina Francke, 24 augustus 2019, Serooskerke, Zeeland, meer informatie op http://ringrijden-gapinge.nl en http://www.ringrijden.nl

WELKOM
• Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive
• Foto-archief http://www.ikwashier.live
• Radio-archief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY

PODCAST ‘Beginnen met erfgoed’ op
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH
• http://ikwashier.libsyn.com
• https://podcasts.apple.com/be/podcast/beginnen-met-erfgoed/id1476829018

VOLG ikwashier.live
• Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live
• Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live
• Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live
© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions et le patrimoine culturel immatériel. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions and intangible cultural heritage. The name “ik was hier” means “I was here”.