Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 26, 2019

Een trekpaard in huis halen en het opleren heeft alles te maken met liefde. Maar het is ook materiaal afstellen, de stal kuisen, hooi bijhalen, de weide onderhouden, enzovoort. Als je een van deze facetten niet graag doet en ertegen opziet, dan adviseert Ward Vervaeke je er gewoonweg niet aan beginnen. Want voor het weet wordt een paard houden een last in plaats van een plezier.

BIJHORENDE VIDEO’S
Bartholomeusfeesten 2018 met ploegen Belgische Trekpaarden https://youtu.be/AawUUOWCk1Y (ploegen vanaf 4’50)
Afspeellijst Trekpaarden aan het werk https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KBwOkMgNXSTDiaEszhAY6S

REFERENTIES OPNAME
Ward Vervaeke, 24 augustus 2019, tijdens het ploegen op de Bartholomeusfeesten in Nieuwmunster.

WELKOM
• Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive
• Foto-archief http://www.ikwashier.live
• Radio-archief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY

PODCAST ‘Beginnen met erfgoed’ op
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH
• http://ikwashier.libsyn.com
• https://podcasts.apple.com/be/podcast/beginnen-met-erfgoed/id1476829018

VOLG ikwashier.live
• Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live
• Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live
• Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live
© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions et le patrimoine culturel immatériel. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions and intangible cultural heritage. The name “ik was hier” means “I was here”.