Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 10, 2019

Het rooien van aardappelen met trekpaarden voor een rooimachine is zeer doeltreffend en ook spectaculair: de aardappelen vliegen je om de oren. Wil je het zelf proberen, dan moet je een knutselaar zijn. Want als je nog een rooimachine vindt, dan is deze waarschijnlijk is slechte staat… en vervangstukken zijn niet meer voor handen. Frans Van Laerhoven zet je op weg.

BIJHORENDE VIDEO’S
Frans aan het werk op https://youtu.be/RHGR96obukg
In 1 minuut op https://youtu.be/LEzQoUmjtyk
Losse foto’s Berg op https://www.ikwashier.live/Fotos/Steden-ab/Berg-181027
Afspeellijst Trekpaarden aan het werk https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KBwOkMgNXSTDiaEszhAY6S

REFERENTIES OPNAME
Frans Van Laerhoven, voorzitter van trekpaardenvereniging Den Brabander, 7 september 2019, met Brabantse trekpaarden op tweejaarlijkse demo bij Millon, Veltem-Beisem, Vlaams-Brabant. Meer informatie: https://www.denbrabander.com

WELKOM
• Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive
• Foto-archief http://www.ikwashier.live
• Radio-archief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY

PODCAST ‘Beginnen met erfgoed’ op
• http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH
• https://podcasts.apple.com/be/podcast/beginnen-met-erfgoed/id1476829018

VOLG ikwashier.live
• Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live
• Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live
• Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live
© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions et le patrimoine culturel immatériel. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions and intangible cultural heritage. The name “ik was hier” means “I was here”.