Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 15, 2019

De Belgische biercultuur is erkend erfgoed dat nog steeds in nood verkeerd. Hoewel ambachtelijke brouwerijen in de lift zitten, kunnen ze met hun om en bij de 300 nog lang niet tippen aan de 3.000 brouwerijen die ons land rijk was begin vorige eeuw. Bram Bossuyt van Brouwerij Broers timmert mee aan de weg.

BIJHORENDE VIDEO’S
Afspeellijst Culinaire tradities https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JsfvNAaFb1y-N2XY7E-Kik

REFERENTIES OPNAME
Bram Bossuyt van Brouwerij Broers op de jaarlijkse Brouwerijfeesten, 14 september 2019, in Overslag, Wachtebeke, Oost- Vlaanderen. Meer informatie: https://www.brouwerijbroers.be
De Belgische biercultuur staat op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

WELKOM
• Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive
• Foto-archief http://www.ikwashier.live
• Radio-archief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY

PODCAST ‘Beginnen met erfgoed’ op
• http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH
• https://podcasts.apple.com/be/podcast/beginnen-met-erfgoed/id1476829018

VOLG ikwashier.live
• Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live
• Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live
• Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live
© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions et le patrimoine culturel immatériel. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions and intangible cultural heritage. The name “ik was hier” means “I was here”.