Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2019

Tijdens het gansrijden sturen ruiters hun paard onder een galg door en trekken met één hand de ganzenkop. In het feestgedruis vergeten we dat daarbij telkens ook een net sneuvelt. Tot voor kort was er nog één nettenbreier in de Antwerpse Polders. Wijlen Frans gaf gelukkig zijn kennis door, zodat er vandaag nog vier breiers een gansrijdersnet kunnen herstellen of geheel nieuw kunnen maken. Peter Paardekam is een van hen.

 

REFERENTIES OPNAME

Peter Paardekam, 27 oktober 2019, tijdens de 3e Folkloredag in het Poldermuseum, Lillo, Antwerpen.

BIJHORENDE VIDEO’S

Berendrecht - Uithalen koning Sven Averens https://youtu.be/NC3m-KmN9ac

Zandvliet - Gansrijden met Bloaskapel De Ganzekes https://youtu.be/JHlL7c2kjKE  

Bochum - Gansrijden met dummy https://youtu.be/RwRT9pXIWlg

Lillo - Gansrijden met koning Dennis Aendekerk https://youtu.be/pxtfMbH1tm8

Hoevenen - Vrouwengansrijden koningin Kelly https://youtu.be/FcNTKYuknLk

Hoevenen - Vrouwengansrijden doop https://youtu.be/zPsIu2OR5HY

Hoevenen - Vrouwengansrijden prinses Alissa https://youtu.be/EE20OIEiC5U

Hoevenen - Vrouwengansrijden prinses Manon https://youtu.be/x2lShlubroQ

 

 VOLG ikwashier.live

 

PODCAST ‘Beginnen met erfgoed’ op

 

WELKOM

 

COPYRIGHT

© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live

© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

 

INFO NL

Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist documenteert, archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

 

INFO FR

ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

 

INFO E

Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.