Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 26, 2019

Je moet verschillende keren een prijskamp van Belgische Trekpaarden bijwonen voor je precies begrijpt wat er gebeurt. Marcel Marchand spreekt over een zoektocht en een echte beleving die groeit. Eerst hang je wat rond op een prijskamp en geraak je aan de praat met ervaren bezoekers. En voor je het weet word je gebeten door de spannende evolutie van de dieren en de fokkerij, en dan heb je er een nieuwe hobby en ontspanning bij.
De cultuur rond het Belgisch of Brabants trekpaard staat op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

BIJHORENDE VIDEO’S
Jureren met Marcel Vanherle https://youtu.be/O-cRRR2ZR6M 
Jureren met Andreas Van Geyte https://youtu.be/H4ihLcAeJxg 
Jureren met Ides Versyck https://youtu.be/yWMHurPGpUo 
Jureren met Herman Tollenaere https://youtu.be/ALNJgfpXNNc 
Live jurycommentaar van Herman Tollenaere https://youtu.be/jMliESWiGxY 
Afspeellijst video’s Belgisch Trekpaard https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1LvzzTrFk1eWlss_FyNbjIN 
Afspeellijst video’s Trekpaarden aan het werk https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KBwOkMgNXSTDiaEszhAY6S
Afspeellijst video’s jaarmarkten https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KL4JCTTN8XhcNDLlhjDB6s

REFERENTIES OPNAME
Marcel Marchand op 24 november 2019, tijdens veulenkeuring (‘Concours de poulains Trait Belge’) van Bois-de-Villers, deelgemeente van Profondeville, provincie Namen.

VOLG ikwashier.live
• Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live 
• YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive 
• Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live 
• Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu 

PODCAST ‘Beginnen met erfgoed’ op
http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH 

WELKOM
• Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive
• Fotoarchief http://www.ikwashier.live
• Radioarchief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live
© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist documenteert, archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.