Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 26, 2019

Geus wordt gebrouwen in het Pajottenland en in de Zennevallei. Beginnen met geus brouwen betekent dus op de eerste plaats dat je naar die regio moet verhuizen. Hoewel geus volgens Johan Madalijns weer hip is, is het starten van een brouwerij niet zo eenvoudig. Je moet voldoende kennis hebben en ook kapitaalkrachtig zijn om het een eindje uit te zingen… tot je oude geus na enkele jaren uit het vat mag.
De Belgische biercultuur staat op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

BIJHORENDE VIDEO’S
35: Bierbrouwer worden met Bram Bossuyt - Brouwerij Broers https://youtu.be/vy11C7BJYqo 
36: Bierbrouwer worden met Bruno Delrue - Brouwerij 't Gaverhopke https://youtu.be/g0ItUT5JRkg 
45: Bierbrouwer worden met Stijn David - Brouwerij De Poes https://youtu.be/7IzresUpF5s  
Afspeellijst Culinaire tradities https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JsfvNAaFb1y-N2XY7E-Kik 

REFERENTIES OPNAME
Johan ‘Wanne’ Madalijns, voorzitter van De Lambikstoempers tijdens het Bierweekend op 24 november 2019, in Halle, Vlaams-Brabant.
Meer informatie: http://www.lambikstoempers.be/nl/ 
Meer informatie: https://www.horal.be/welkom 

VOLG ikwashier.live
• Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live 
• YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive 
• Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live 
• Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu 

PODCAST ‘Beginnen met erfgoed’ op
http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH 

WELKOM
• Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive
• Fotoarchief http://www.ikwashier.live
• Radioarchief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live
© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist documenteert, archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.