Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 30, 2019

Wil je belleman worden, weet dan dat er een zware last op je schouders komt te liggen. Een belleman zorgt niet alleen voor het goede verloop van een activiteit, hij moet zich ook – als uithangbord van de gemeente – op een waardige manier gedragen. Bart Heynderickx vertelt.

BIJHORENDE VIDEO’S
Belleman worden met Joris Goens https://youtu.be/mJ698oOmMdE
Belleman worden met Donald Debel https://youtu.be/R0M2ztwZeio
Belleman op Sint-Maartensstoet Ardooie https://youtu.be/Rj-tMhvFIdg
Belleman op 50e Sint-Bernardusfeesten Nieuwpoort https://youtu.be/naNuCyzKHN0

REFERENTIES OPNAME
Bart Heynderickx, op de jaarmarkt, zaterdag 30 november 2019, Ruisbroek, deelgemeente van Puurs-Sint-Amands, provincie Antwerpen.

VOLG ikwashier.live
• Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live
• YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive
• Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live
• Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu

PODCAST ‘Beginnen met erfgoed’ op
• http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH

WELKOM
• Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive
• Foto-archief http://www.ikwashier.live
• Radio-archief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live
© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist documenteert, archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.