Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 23, 2021

Een beiaard haal je niet zomaar in huis. Zelfs een oefenklavier is moeilijk te vinden. Volgens Alfred Lesecq is dit het grootste obstakel voor een beginnende beiaardier: je telkens ver moeten verplaatsen naar een school waar je kan oefenen. - De beiaardcultuur is UNESCO erkend erfgoed en staat ook op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

LUISTER NAAR BEGINNEN MET ERFGOED

… Podcast https://beginnenmeterfgoed.vlaanderen

… Collectie op YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH

 

VOLG IKWASHIER.LIVE

… Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live

… YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive

… Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live

… Site https://ikwashier.live