Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 24, 2020

Wil je Belgisch Witblauw fokken, dan kan je al met enkele dieren beginnen. Wil je het echter professioneel aanpakken, dan kan je maar best een opleiding volgen. Die duurt 3 jaar. Je kiest dan het vak ‘vleesveehouderij’ in de opleiding ‘Agro- en biotechnologie’. Daar tref je Tom Heylen voor de klas en hier alvast voor de microfoon. Meer informatie op https://thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/agro-en-biotechnologie 

BIJHORENDE UITZENDINGEN
Filmverslag Prijskamp Geel op https://youtu.be/r_zxlTg39N8 
Podcast met Louis De Weerdt op https://youtu.be/xJkbS3VAi9w 
Afspeellijst ‘runderen’ op https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KtPJ-8Jp24dSrQg8ko4lz2  met Belgisch Witblauw, Montbéliarde, Bleue du Nord, Rouge Flamande,…

REFERENTIES OPNAME
Tom Heylen op de 30e Prijskamp Belgisch Witblauw (BWB - Blanc Bleu Belge, BBB), Fokveedag stamboekvee provincie Antwerpen, 19 januari 2020, in de landbouwhal van de campus Thomas More Kempen in Geel, provincie Antwerpen. Organisatie: Thomas More, Bachelor in Agro- en biotechnologie; CVO HI Kempen, Opleiding voeding, slagerij; Stamboekfokkers Belgisch Witblauw, Antwerpen.

VOLG IKWASHIER.LIVE
- Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live 
- YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live 
- Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu 

PODCAST ‘BEGINNEN MET ERFGOED’
- http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH 

WELKOM
- Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive
- Fotoarchief http://www.ikwashier.live
- Radioarchief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live
© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist documenteert, archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.