Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2022

Lichtervelde is verzusterd met de intercommunale CCRA in Noord-Frankrijk. De CCRA of Communauté de Communes de la Région d'Audruicq groepeert 15 gemeenten rond Audruicq of Ouderwijk. De jumelage of stedenband kwam tot stand na een samenwerking rond de seizoenarbeid in de asten, de droogovens voor cichorei. Hans Delameilleure en burgemeester Ria Beeusaert vertellen hoe de stedenband tot stand kwam en wat de meerwaarde is. Een verrassend verhaal - niet alleen over de asten - maar ook over een cichoreiroute, over fietsen en tennis, over reus Albert en over muziek. - Cichorei is cultureel en culinair erfgoed. - ikwashier.live archiveert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed, gewoontes en gebruiken die verdwijnen.