Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 5, 2022

Tijdens de voorbereidingen van het verjaardagsfeest van Het Liegend Konijn – je hoort de laatste schikkingen op de achtergrond – vertelt Iduna Paalman hoe haar denkproces maar half is wanneer ze alleen maar denkt. Haar denkproces wordt completer wanneer ze het opschrijft, de juiste woorden vindt: precies, doordacht, genuanceerd en meerstemmig. En dat lukt haar in een gedicht.