Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 19, 2022

Met rook, getoeter en beats lokken attracties op de kermis of foor je aandacht. De muziek staat op een stick of er wordt een playlist gestreamd van het internet. Yves Vroman vertelt hoe vroeger het kermisorgel voor de ambiance zorgde. Wanneer hij vandaag met een orgel - van hemzelf of van zijn vader - op straat staat, merkt hij dat een groot deel van het publiek dit nog nooit zag. Ze maken kennis met een vervlogen tijd. - Het orgeldraaien, draaiorgel en kermisorgels zijn cultureel erfgoed. - ikwashier.live archiveert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed, gewoontes en gebruiken die verdwijnen.