Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 19, 2022

Vroeger werd met het jachtgeweer als sport op duiven geschoten. Na het verbod splitste het sportschieten met jachtgeweer zich op in het kleiduifschieten en flessenschieten. Het flessenschieten staat zwaar onder druk door de al maar strenger wordende normen rond geluidsoverlast en veiligheid. De Meiboomschutters Margot Lemaire en Remi Gruwez vertellen… - Flessenschieten en kleiduifschieten zijn immaterieel erfgoed. - ikwashier.live documenteert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed, gewoontes en gebruiken die verdwijnen.