Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 11, 2020

Rudi Sempels is de schrik van het gansrijden. Overal waar hij komt, deelt hij onredelijk veel boetes uit. Als champetter is elke reden goed genoeg om je op de bon te slingeren en het geld onmiddellijk te innen voor de kas van zijn gansrijdersvereniging De Ware Gans. Als je zelf champetter wilt worden, dan moet je erg sociaal zijn, kunnen improviseren en er mag een hoek af zijn. - De cultuur rond het Belgisch trekpaard of Brabants trekpaard staat op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

BIJHORENDE VIDEO’S
Afspeellijst Gansrijden https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JkX27HWhvvEMZctb2tXYYJ 
Collectie interviews Gansrijden op http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen/collecties/ 

REFERENTIES OPNAME
Gansrijden in Lillo, op 8 maart 2020, Antwerpse Polders, Antwerpen, provincie Antwerpen. Meer informatie: http://www.dewareganslillo.be 

VOLG IKWASHIER.LIVE
- Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live 
- YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live 
- Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu 

PODCAST ‘BEGINNEN MET ERFGOED’
- http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH 

WELKOM
- Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Fotoarchief http://www.ikwashier.live 
- Radioarchief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY 

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live 
© Muziek: Blue Waltz by Kadir Demir, License owner - Lodewijk Deleu

INFO NL
ikwashier.live van documentair fotograaf, filmmaker, podcaster en journalist Lodewijk Deleu documenteert, archiveert en ontsluit tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste, podcasteur et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker, podcaster and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.