Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 25, 2020

Alke Roes is de 25e koningin van de Vrije Gans. Straks moet ze haar titel verdedigen. In een korte reactie lijkt Alke nog steeds onder de indruk van haar overwinning. - De cultuur rond het Belgisch trekpaard of Brabants trekpaard staat op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

BIJHORENDE VIDEO’S
Collectie GANSRIJDEN op http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 
Berendrecht - Volledig 11’ verslag rolstoelgansrijden - https://youtu.be/tzBkxV0ZuCU 
Berendrecht - Uithalen koning Sven Averens https://youtu.be/NC3m-KmN9ac  
Berendrecht - Uithalen koning Vincent Koch https://youtu.be/uwdNckqp9Ag 

REFERENTIES OPNAME
Gansrijden in Berendrecht en Zandvliet, op 22 en 23 februari 2020, Antwerpse Polders, provincie Antwerpen.

VOLG IKWASHIER.LIVE
- Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live 
- YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live 
- Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu 

PODCAST ‘BEGINNEN MET ERFGOED’
- http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH 

WELKOM
- Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Fotoarchief http://www.ikwashier.live 
- Radioarchief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY 

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live 
© Muziek: Blue Waltz by Kadir Demir, License owner - Lodewijk Deleu

INFO NL
ikwashier.live van documentair fotograaf, filmmaker, podcaster en journalist Lodewijk Deleu documenteert, archiveert en ontsluit tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste, podcasteur et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker, podcaster and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.