Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 25, 2020

In de Antwerpse polders willen jonge meisjes geen prinses worden, maar onmiddellijk koningin. Dat kan – als ze wat ouder zijn – bij De Vrije Gans. In deze ganzerijdersvereniging komen amazones uit alles polderdorpen samen om in het dorp van de koningin de kop van de gans te trekken. Bestuurslid Jessica Van Gool vertelt hoe je koningin kan worden… en dat begint in de weken voor de wedstrijd met een goede training met je paard. - De cultuur rond het Belgisch trekpaard of Brabants trekpaard staat op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Collectie GANSRIJDEN op http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 

BIJHORENDE VIDEO’S
Berendrecht - Volledig 11’ verslag rolstoelgansrijden - https://youtu.be/tzBkxV0ZuCU 
Berendrecht - Uithalen koning Sven Averens https://youtu.be/NC3m-KmN9ac 
Berendrecht - Uithalen koning Vincent Koch https://youtu.be/uwdNckqp9Ag 

REFERENTIES OPNAME
Gansrijden in Berendrecht en Zandvliet, op 22 en 23 februari 2020, Antwerpse Polders, provincie Antwerpen.
Meer informatie op https://vrijegans.jimdofree.com 

VOLG IKWASHIER.LIVE
- Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live 
- YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live 
- Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu 

PODCAST ‘BEGINNEN MET ERFGOED’
- http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH 

WELKOM
- Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Fotoarchief http://www.ikwashier.live 
- Radioarchief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY 

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live 
© Muziek: Blue Waltz by Kadir Demir, License owner - Lodewijk Deleu

INFO NL
ikwashier.live van documentair fotograaf, filmmaker, podcaster en journalist Lodewijk Deleu documenteert, archiveert en ontsluit tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste, podcasteur et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker, podcaster and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.