Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2020

Elk jaar haalt Koen De Brabander zijn weiden leeg voor het gansrijden. Hij voert 22 trekpaarden aan. Zijn Belgische trekpaarden worden doorheen het jaar ingezet voor stoeten, wedstrijden en shows. De paarden schrikken dus niet van wat volk, vlaggen, gejoel en muziek. Het blijft wel een hele kunst om - qua gestalte en temperament - het juiste paard bij de juiste ruiter te passen. Daarom kiezen sommige ruiters ervoor om in de weken voor het gansrijden al es te oefenen met enkele paarden. - De cultuur rond het Belgisch trekpaard of Brabants trekpaard staat op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

BIJHORENDE VIDEO’S
Berendrecht - Uithalen koning Vincent Koch https://youtu.be/uwdNckqp9Ag 
Afspeellijst Belgische Trekpaarden https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1LvzzTrFk1eWlss_FyNbjIN 
Berendrecht - Uithalen koning Sven Averens https://youtu.be/NC3m-KmN9ac  
Berendrecht - Rolstoelgansrijden - https://youtu.be/tzBkxV0ZuCU 
Afspeellijst Trekpaarden aan het werk https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KBwOkMgNXSTDiaEszhAY6S 
Collectie GANSRIJDEN op http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 

REFERENTIES OPNAME
Gansrijden in Berendrecht en Zandvliet, op 22 en 23 februari 2020, Antwerpse Polders, provincie Antwerpen.
Meer informatie: https://www.trekpaardendebrabander.be 

VOLG IKWASHIER.LIVE
- Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live 
- YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live  
- Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu 

PODCAST ‘BEGINNEN MET ERFGOED’
- http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH 

WELKOM
- Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Fotoarchief http://www.ikwashier.live 
- Radioarchief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY 

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live 
© Muziek: Blue Waltz by Kadir Demir, License owner - Lodewijk Deleu

INFO NL
ikwashier.live van documentair fotograaf, filmmaker, podcaster en journalist Lodewijk Deleu documenteert, archiveert en ontsluit tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste, podcasteur et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker, podcaster and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.