Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2020

Waar vroeger in de Polders veel boeren waren met veel trekpaarden, heb je vandaag enkele leveranciers nodig die paarden aanvoeren voor het gansrijden. Theofiel Gabriels is een van hen. Zelf is hij viervoudig koning gansrijden en nog steeds een grote fan. Voor hem is er niks mooiers dan je paarden onder de galg door zien lopen. - De cultuur rond het Belgisch trekpaard of Brabants trekpaard staat op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

BIJHORENDE VIDEO’S
Gansrijden trekpaarden leveren - Koen De Brabander https://youtu.be/vTomTwVzsl8 
Collectie GANSRIJDEN op http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen  
Berendrecht - Uithalen koning Vincent Koch https://youtu.be/uwdNckqp9Ag 
Berendrecht - Rolstoelgansrijden - https://youtu.be/tzBkxV0ZuCU 
Berendrecht - Uithalen koning Sven Averens https://youtu.be/NC3m-KmN9ac  
Afspeellijst Belgische Trekpaarden https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1LvzzTrFk1eWlss_FyNbjIN 
Afspeellijst Trekpaarden aan het werk https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KBwOkMgNXSTDiaEszhAY6S 

REFERENTIES OPNAME
Gansrijden in Berendrecht en Zandvliet, op 22 en 23 februari 2020, Antwerpse Polders, provincie Antwerpen.

VOLG IKWASHIER.LIVE
- Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live 
- YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live 
- Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu 

PODCAST ‘BEGINNEN MET ERFGOED’
- http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH 

WELKOM
- Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Fotoarchief http://www.ikwashier.live 
- Radioarchief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY 

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live 
© Muziek: Blue Waltz by Kadir Demir, License owner - Lodewijk Deleu

INFO NL
ikwashier.live van documentair fotograaf, filmmaker, podcaster en journalist Lodewijk Deleu documenteert, archiveert en ontsluit tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste, podcasteur et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker, podcaster and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.