Preview Mode Links will not work in preview mode

May 17, 2021

… Dirk Standaert - den Stanny - is zeer betrokken op de Govaertskapel: vroeger een druk bedevaartsoord, vandaag komen er vooral wandelaars en toeristen langs. Er zijn plannen om de kapellen van Oedelem-Beernem te restaureren en deels te herbestemmen. In afwachting waakt Dirk over dit in het groen verscholen erfgoed en maakt het wat graag een praatje met de passanten.

… Toer van de Kerke 43 Beernem https://youtu.be/CgDJkZOmE5E

… BOE Soundscape 11018 St.-Amanduskerk Beernem https://youtu.be/9Svo_-OA1ek

 

LUISTER NAAR ‘BEGINNEN MET ERFGOED’

… Podcast https://beginnenmeterfgoed.vlaanderen

… Collectie op YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH

 

LUISTER NAAR ‘BOE documentary soundscapes’

… Podcast https://boe.be

… Collectie op YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KXe2qQP7FMVJqE8j3xAA8p

 

VOLG IKWASHIER.LIVE

… Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live

… YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive

… Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live

 

REFERENTIES OPNAME

… Locatie: Govaertskapel, te bereiken via pad halverwege de Beekstraat, Oedelem, deelgemeente van 588H+72 Beernem, provincie West-Vlaanderen, België, 51°9'54.22" N 3°19'40.69" E

… Datum: 15 mei 2021

… Aan het woord: Dirk Standaert, bekend als “Stanny”, buurtbewoner

… Onderwerp: verzorgen en onderhoud erfgoed

… De Bedevaartkapel of Govaertskapel is bouwkundig erfgoed, neogotische stijl, gebouwd in 1884 in opdracht van de familie Govaert, met - later toegevoegd - zeven kleine ommegangkapellen cfr. de Zeven Smarten van Maria

… Montage in 4K met .wav-file, uitzending YouTube .mp4 op 1280x720

 

COPYRIGHT © FILM

… Film, foto’s, interviews, montage: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live

… Muziek: Blue Waltz by Kadir Demir, License owner: Lodewijk Deleu

 

HET ENGAGEMENT

Met ikwashier.live documenteert, archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed - of ‘levend erfgoed’ - en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen. Het documenteren gebeurt met behulp van film, foto en geluid in de geest van Ferdinand Vanderhaeghen, Paul Otlet, Le Corbusier en Henri La Fontaine. ikwashier.live ontsluit het archief online en via tentoonstellingen en publicaties.

 

L’ENGAGEMENT

ikwashier.live du photographe, cinéaste, podcasteur et soundscape designer Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

 

THE COMMITMENT

Documentary photographer, filmmaker, podcaster and soundscape designer Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.