Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 31, 2024

Minister van Staat Herman De Croo groeide op in Michelbeke, een - hoe vreemd het ook klinkt - mijnwerkersdorp in de Vlaamse Ardennen. Hij haalt herinneringen op aan het dorp waarin hij opgroeide, burgemeester was, nog steeds woont en ook begraven wordt. Hij vertelt over het landelijke leven van midden vorige eeuw, op zijn netvlies gebrand, maar vandaag niet meer voor te stellen. - Herman De Croo is naast Minister van Staat ook Erevoorzitter van de Kamer, Ereburgemeester van Brakel en gewezen Minister en Volksvertegenwoordiger. - ikwashier.live bewaart tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed.