Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 19, 2019

Met een nieuw jaar in zicht, mag ik je graag ook een prettige kerst wensen. De vraag is dan of mijn wensen en het kerstfeest nog iets meer zijn dan ongeremd shoppen en aan een rijk gevulde tafel schransen? En is er dan nog wel plaats voor een kerststal? Het totaal verdwijnen van enig cultureel en historisch perspectief baren Harrie Schalken grote zorgen.

BIJHORENDE VIDEO’S
Kerststallen verzamelen met Maria Mertens-De Bie https://youtu.be/9Rq2NJ9sN6o 
Brasschaat - Kerststallententoonstelling https://youtu.be/O0LoScBz-jI  (1 minuut kleur)
Brasschaat - Kerststallententoonstelling https://youtu.be/QflxL6z2KTE 
Boeschèpe - Levende Kerststal https://youtu.be/8Ne9ywFmZm4  
Asper - Kerstkind - https://youtu.be/3S4wrodMLTI
Vurste - Kerstevent https://youtu.be/UremEolE-bc
Lokeren - Kerstmarkt https://youtu.be/G2G-I-Lf0e0
Heuvelland - Kerststallen https://youtu.be/th0lCE3ZVIQ
Mechelen - Levende Kerststal https://youtu.be/UZEs3jywK7E
Oudergem - Kerstboomwerpen https://youtu.be/5jMgvWKz_6U
Simpelveld, Bocholtz en Orsbach - Kribkeswandelingen https://youtu.be/s46JWcxGQKE
Hove - Driekoningen https://youtu.be/AaJzoHysqVo
De Pinte - Driekoningenstoet https://youtu.be/wgjnChWsxMA
De Panne - Kerstboomverbranding https://youtu.be/jW-a2cNLuOk
Afspeellijst podcast https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH
Index op http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen

REFERENTIES OPNAME
Harrie Schalken, 15 december 2019, op de 36e kerststallententoonstelling in de Sint-Jozefkerk, Kerst op den Driehoek in Brasschaat, Antwerpen.
Meer informatie: https://kerstopdendriehoek.be 
Meer informatie Grafisch museum In den Groenen Zonck in Wouw: https://www.grafischmuseumindengroenenzonck.nl  en https://www.facebook.com/GrafischMuseumWouw/ 

VOLG IKWASHIER.LIVE
- Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live
- YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive
- Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live
- Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu

PODCAST ‘BEGINNEN MET ERFGOED’
- http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH 

WELKOM
- Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Fotoarchief http://www.ikwashier.live 
- Radioarchief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY 

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live 
© Muziek: Chanson for Siv by Ian Post, License owner - Lodewijk Deleu, Company - Magazinemaker.be

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist documenteert, archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.