Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 25, 2022

Een trekpaard is meer dan een decoratief element in het landschap. Océane Beuckelaere heeft een Trait du Nord merrie, kocht er net nog een merrieveulen bij. Ze wil binnenkort starten met de verkoop van melk, yoghurt en cosmetisch producten op basis van trekpaardenmelk. Zo wil ze haar bijdrage leveren tot het in stand houden van het ras. - Het trekpaard is immaterieel cultureel erfgoed. Het ras Trait du Nord is een bedreigde diersoort. - ikwashier.live documenteert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed, gewoontes en gebruiken die verdwijnen.