Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 25, 2022

Alfons Vernaeve is Belgisch kampioen trekken… met trekpaarden. Wie in zijn voetsporen wil treden krijgt het niet gemakkelijk. Op een trekwedstrijd zet je niet alleen je sterkste paarden in, ze moeten ook goed geleerd zijn, en meer nog: je moet de paarden - zoals in elke sport - bijna dagelijks trainen. Alfons vertelt je de kneepjes. - Het Belgisch trekpaard of Brabants trekpaard is immaterieel cultureel erfgoed. - ikwashier.live documenteert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed, gewoontes en gebruiken die verdwijnen.