Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 18, 2022

Het werken met een potstal is een eeuwenoud principe: de mest van de dieren wordt in de stal opgevangen en gebruikt voor de bemesting van gewassen, en die gewassen dienen - onder andere - als wintervoer. Maar Lieven Caekebeke vertelt in deze uitzending dat het potstalprincipe meer is dan een soort kringloop. Het heeft een grote, positieve impact op natuur en biodiversiteit.- ikwashier.live in  Gentbrugse Meersen