Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 18, 2021

Een muziekgroep - bv. fanfare, folk, rock of klassiek - vormt zich makkelijkst op een organische manier. Met vrienden die goed met elkaar kunnen opschieten en van eenzelfde soort muziek houden. Het blijft wel kunst om ook weg te komen met de minder plezante zaken zoals bijvoorbeeld de administratie. Maar weet dat je vooral tijd moet investeren in je muziek: in het oefenen en optreden. En dat is geen straf voor Denis Smagghe en De Laatste Drop’. Deze fanfare uit Steenvoorde maakt op feestelijke wijze de straten en pleinen onveilig met koperblazers en percussie.
… De fanfarecultuur is erkend Immaterieel Cultureel Erfgoed
… Archief https://ikwashier.live