Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2022

Vroeger ging er standaard een schepje cichorei bij de koffie. Dat was zo gek nog niet. Vandaag blijkt dat cichorei goed is voor lichaam en geest. Zoals je in eerdere uitzendingen hoorde, kan je niet alleen met cichorei koken, je kan er dus ook een gezonde cocktail mee maken. Blandine Gourdin en Stéphanie Lurette zetten je op weg. Ik zou zeggen: santé! - Cichorei is cultureel en culinair erfgoed. - ikwashier.live archiveert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed, gewoontes en gebruiken die verdwijnen.