Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 26, 2020

Een dier voorleiden op een wedstrijd, prijskamp of keuring vraagt een goede voorbereiding. Dit betekent dat je dier – in dit geval een koe - gewassen, geschoren en opgeblonken wordt. Het rondstappen in de ring is niet aangeboren. Dus moet je al weken vooraf je dier laten wennen aan het gebonden zijn, het geschoren worden en het showen. Het advies van Frederik Ryckewaert luidt dan ook: oefening baart kunst.

BIJHORENDE UITZENDINGEN
Podcast Holstein met Miel Maelfait https://youtu.be/eSzq33nK9vA 
Podcast Holstein met Pieter Verstraete https://youtu.be/nhsR5u1hk8g 
Filmverslag Prijskamp Geel op https://youtu.be/r_zxlTg39N8 
Podcast Witblauw met Louis De Weerdt https://youtu.be/xJkbS3VAi9w 
Podcast Witblauw met Tom Heylen https://youtu.be/52y7I_0T4-A 
Afspeellijst ‘runderen’ op https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KtPJ-8Jp24dSrQg8ko4lz2  met Belgisch Witblauw, Holstein, Montbéliarde, Bleue du Nord, Rouge Flamande,…

REFERENTIES OPNAME
Frederik Ryckewaert, begeleider op de Junior Agro-Expo Scholenshow Jongvee, 20e landbouwbeurs Agro-Expo, 25 januari 2020, in de Schiervelde Hallen, Roeselare, provincie West-Vlaanderen. Meer informatie op https://agro-expo.be

VOLG IKWASHIER.LIVE
- Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live 
- YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live 
- Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu 

PODCAST ‘BEGINNEN MET ERFGOED’
- http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen 
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH 

WELKOM
- Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive
- Fotoarchief http://www.ikwashier.live
- Radioarchief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live
© Muziek: Blue Waltz by Kadir Demir, License owner - Lodewijk Deleu

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist documenteert, archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.