Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 26, 2020

Wanneer je rundvee voorbereidt op een wedstrijd dan moet je strak en zelfverzekerd werken. En het moet ook vooruitgaan, goed en proper zijn. Dat is het advies van Pieter Verstraete. Hij kan het weten, want hij begon er erg jong aan. Toen liep het niet zo vlot, omdat hij deels verlamd werd door de stress van de wedstrijd en ook nog veel moest leren. Zes jaar later is hij die stress de baas, en kijkt hij vol vertrouwen uit naar de volgende wedstrijd.

BIJHORENDE UITZENDINGEN
Podcast Holstein met Frederik Ryckewaert op https://youtu.be/yaR75EbDQys 
Podcast Holstein met Miel Maelfait https://youtu.be/eSzq33nK9vA 
Filmverslag Prijskamp Geel op https://youtu.be/r_zxlTg39N8 
Podcast Witblauw met Louis De Weerdt https://youtu.be/xJkbS3VAi9w
Podcast Witblauw met Tom Heylen https://youtu.be/52y7I_0T4-A
Afspeellijst ‘runderen’ op https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KtPJ-8Jp24dSrQg8ko4lz2 met Belgisch Witblauw, Holstein, Montbéliarde, Bleue du Nord, Rouge Flamande,…

REFERENTIES OPNAME
Pieter Verstraete op de Junior Agro-Expo Scholenshow Jongvee, 20e landbouwbeurs Agro-Expo, 25 januari 2020, in de Schiervelde Hallen, Roeselare, provincie West-Vlaanderen. Meer informatie op https://agro-expo.be

VOLG IKWASHIER.LIVE
- Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live 
- YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live 
- Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu 

PODCAST ‘BEGINNEN MET ERFGOED’
- http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH

WELKOM
- Filmarchief https://www.youtube.com/ikwashierlive 
- Fotoarchief http://www.ikwashier.live 
- Radioarchief https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1IPedtBHSCnX-xkThk21_FY 

COPYRIGHT
© Foto, interview: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live 
© Muziek: Blue Waltz by Kadir Demir, License owner - Lodewijk Deleu

INFO NL
Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist documenteert, archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

INFO FR
ikwashier.live du photographe, cinéaste et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

INFO E
Documentary photographer, filmmaker and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.