Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 25, 2022

In twee eeuwen drukten de Tempeliers een onuitwisbare stempel op de volle middeleeuwen. Ruim 900 jaar na het opheffen van de orde inspireren de Tempeliers nog steeds verenigingen om de middeleeuwen te onderzoeken en tot leven te brengen, bijvoorbeeld in kampementen. Dit terwijl anderen menen rechtmatig - als erfgenaam - het werk van de Tempeliers verder te zetten. In het Tempeliersdorp Nieuwmunster ontmoetten we beide strekkingen. In eerdere uitzendingen kwamen leden van de re-enactmentgroep Milites Templi aan het woord. In deze uitzending vertelt Elias Yannic wat een moderne Tempelier is. Wil je zelf Tempelier worden, weet dan dat je eerst de ‘markt’ - om het zo maar es te zeggen - goed moet verkennen. Dat is niet gemakkelijk, want veel wordt verzwegen of is ‘mystiek’. Als je niet graag tussen de regels luistert, dan is dit geen uitzending voor jou. - Historische evocaties en feesten zijn immaterieel cultureel erfgoed. - ikwashier.live documenteert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed, gewoontes en gebruiken die verdwijnen.