Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 24, 2022

Een re-enactmentgroep brengt een tijdsperiode tot leven, bijvoorbeeld die van de Tempeliers. Dat houdt automatisch in dat je als deelnemer moet onderzoeken hoe men in de volle Middeleeuwen leefde. En dan merk je dat je niet ver komt met schoolboekenwijsheid, dat er heel veel nuances in de geschiedenis zit. Meer nog, wanneer je als Tempelier dan midden in een veld zit, dan merk je dat heel wat wijsheid in de praktijk nergens op slaat. Als je Tempelier wil worden, dan moet je tegen een verrassing kunnen. Zo ook tegen vrouwen zoals historica Stéphanie Verbrugghe. - Historische evocaties en feesten zijn immaterieel cultureel erfgoed. - ikwashier.live documenteert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed, gewoontes en gebruiken die verdwijnen.