Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 24, 2022

Voor de Tempeliers moet je terug in de tijd, naar de 12e en 13e eeuw. Toch kan je vandaag nog kampen met Tempeliers bezoeken. Re-enactmentgroepen brengen de tijdsperiode van de Tempeliers tot leven. Door je aan te sluiten kan je dus bijvoorbeeld in het weekend ook Tempelier zijn. Dat klinkt spannend, maar het kan ook behoorlijk tegenvallen. Het leven van de Tempeliers wordt zo getrouw mogelijk nagebootst. Dus geen iPhone, zacht slaaplinnen of een Italiaanse koffiezet. Wel slapen in middeleeuwse tenten, schurende wollen kleren en koffie maken boven een open vuur. Serge Rombouts vertelt. - Historische evocaties en feesten zijn immaterieel cultureel erfgoed. - ikwashier.live documenteert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed, gewoontes en gebruiken die verdwijnen.