Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 18, 2022

Het is geen bos. En het is geen grasland. Het is een wastine: een op het eerste zicht chaotisch landschap tussen bos en grasland in. Het is een eeuwenoud cultuurlandschap met een zeer hoge biodiversiteit dat ontstaat wanneer de mens grazers inzet: koeien, paarden, schapen of geiten. Lieven Caekebeke vertelt in podcast van ikwashier.live