Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 27, 2020

Volgens Jan Holvoet kan iedereen kerststallen en kerstkribben maken. Het enige wat je nodig hebt, is fantasie. Raak je er toch niet uit, dan moet je gewoon even naar Beveren. Zowel in Beveren als in de deelgemeenten - en dan vooral Melsele - kan je tientallen kerststallen bewonderen langs uitgetekende wandelroutes. Je...


Dec 27, 2020

Hou je van de kerstsfeer en van kerstkribben, en wil je deze laatste verzamelen, dan luidt het advies van Jan Holvoet: meet - voor je begint - je huis op: je moet immers de ruimte hebben om je verzameling te stokkeren. Een tweede probleem dat zich stelt, is de authenticiteit. Je vindt in bijna alle landen kerstkribben,...


Dec 10, 2020

Wil je molenaar worden, dan kan je na een opleiding aan de slag in een wind- of watermolen. Maar ook in een maalderij is de kennis van een molenaar onontbeerlijk. Het grote verschil? In een maalderij worden de stenen in beweging gezet door een diesel- of elektromotor en je ben dus niet afhankelijk van water of...