Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 22, 2021

De paardenwereld is zeer divers. Je hebt liefhebbers van verschillende rassen, beoefenaars van verschillende sportdisciplines, en je hebt maneges, verenigingen en particulieren… Maaike De Schrijver houdt de traditie in ere om iedereen samen te brengen, over de clubgrenzen heen, en dat jaarlijks op de Stekense...


Nov 18, 2021

Ongeloof bij de familie Imschoot: op een mooie dag trok Luc naar ’s-Hertogenbosch en kwam ’s avonds terug met een hengst. Een verrassende aankoop, maar ze legde wel de basis voor de huidige hengstenhouderij in Stal De Boterhoeve. Of jij nu ook onbezonnen in de auto moet springen en vanavond moet thuiskomen met een...


Nov 17, 2021

De jaarmarkt was in elk dorp hét gebeuren van het jaar. Men keek er naar uit, de kinderen kregen vrij van school, en iedereen trok zijn zondagse kleren aan. Vandaag worstelt de jaarmarkt met z’n identiteit. Zo worden de dierenprijskampen eerder uitzondering dan regel, omdat het een grote inspanning en ervaring vraagt...


Nov 16, 2021

Deelnemen aan de jacht is niet meer eenvoudig. Je moet een rits opleidingen volgen en slagen in examens: theoretisch, praktisch en veiligheid. En dan sta je nog nergens. Met een jachtverlof op zak kan je niet zomaar op jacht. Je moet uitgenodigd worden door jachtheren om deel te nemen aan de jacht. Wim De Keyzer...


Nov 16, 2021

Met Jeroen Vermeulen spreken over de jacht, is een gesprek over honden. Hij is drijver. Hij stuurt zijn hond het struikgewas, het bos of de bermen in om het wild uit zijn schuilplaatsen te jagen. Dat klinkt eenvoudig. Maar hond en baasje hebben uren en uren training achter de rug. Voor de liefhebbers: Jeroen werkt met...