Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 25, 2022

In twee eeuwen drukten de Tempeliers een onuitwisbare stempel op de volle middeleeuwen. Ruim 900 jaar na het opheffen van de orde inspireren de Tempeliers nog steeds verenigingen om de middeleeuwen te onderzoeken en tot leven te brengen, bijvoorbeeld in kampementen. Dit terwijl anderen menen rechtmatig - als erfgenaam...


Aug 25, 2022

Met een bereik van 36 toetsen brengt Hubert Vandewalle vrolijkheid op straat. Voor beginnende draaiorgelspelers is - volgens Hubert - de cadans de grote uitdaging. Als je te snel of te traag draait, valt er maar weinig te genieten. Voor gevorderde spelers is het een uitdaging goede muziekboeken te vinden of zelf te...


Aug 24, 2022

Een re-enactmentgroep brengt een tijdsperiode tot leven, bijvoorbeeld die van de Tempeliers. Dat houdt automatisch in dat je als deelnemer moet onderzoeken hoe men in de volle Middeleeuwen leefde. En dan merk je dat je niet ver komt met schoolboekenwijsheid, dat er heel veel nuances in de geschiedenis zit. Meer nog,...


Aug 24, 2022

Voor de Tempeliers moet je terug in de tijd, naar de 12e en 13e eeuw. Toch kan je vandaag nog kampen met Tempeliers bezoeken. Re-enactmentgroepen brengen de tijdsperiode van de Tempeliers tot leven. Door je aan te sluiten kan je dus bijvoorbeeld in het weekend ook Tempelier zijn. Dat klinkt spannend, maar het kan...


Aug 19, 2022

Vroeger werd met het jachtgeweer als sport op duiven geschoten. Na het verbod splitste het sportschieten met jachtgeweer zich op in het kleiduifschieten en flessenschieten. Het flessenschieten staat zwaar onder druk door de al maar strenger wordende normen rond geluidsoverlast en veiligheid. De Meiboomschutters Margot...