Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 18, 2021

Ongeloof bij de familie Imschoot: op een mooie dag trok Luc naar ’s-Hertogenbosch en kwam ’s avonds terug met een hengst. Een verrassende aankoop, maar ze legde wel de basis voor de huidige hengstenhouderij in Stal De Boterhoeve. Of jij nu ook onbezonnen in de auto moet springen en vanavond moet thuiskomen met een hengst… daar vertelt Luc Imschoot zelf alles over. - Film Hengstenshow https://youtu.be/nSab6zsXhB8 - Het Belgisch trekpaard of Brabants trekpaard is immaterieel cultureel erfgoed. - Archief https://ikwashier.live