Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2020

Elk jaar in december vernemen we welke gemeente gaat lopen met de titel ‘Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen’. Daarmee worden niet de wilde plannen van een gemeente of stad bekroond, maar wel de concrete gecontroleerde realisaties. De gemeenten die naast de titel grijpen, worden beloond met een bord met 1, 2 of 3 bijen op, of moeten het stellen met een eervolle vermelding. Je kan deze wedstrijd qua aanpak en uitstraling wat vergelijken met de bekende Franse ‘Ville Fleurie’. Bart Vandepoele vertelt.
… Week van de Bij is een campagne van Vlaamse overheid, Departement Omgeving. De wedstrijd ‘Bijenvriendelijkste gemeente’ is een samenwerking tussen Week van de Bij en de Vereniging voor Openbaar Groen. Inschrijven kan door elke groendienst van de gemeente via https://www.vvog.info
… Voor de map ‘Bijenvriendelijk beheer’ zie https://www.weekvandebij.be
… Verdere inlichtingen: weekvandebij@vlaanderen.be
… Een bijentuin aanleggen? Luister naar https://youtu.be/DfnOW8GVxhc

LUISTER NAAR ‘BEGINNEN MET ERFGOED’
… Podcast http://beginnenmeterfgoed.vlaanderen
… Collectie op YouTube - https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH

VOLG IKWASHIER.LIVE
… Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live
… YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive
… Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live
… Twitter https://twitter.com/LodewijkDeleu

REFERENTIES OPNAME
Opname in 4K, uitzending YouTube op 1280x720.
Bart Vandepoele, donderdag 29 oktober 2020 in Bredene, provincie West-Vlaanderen, België.

COPYRIGHT ©
… Film, foto’s, interviews, montage: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live
… Muziek: Blue Waltz by Kadir Demir, License owner: Lodewijk Deleu

HET ENGAGEMENT
ikwashier.live bundelt het artistiek werk van Lodewijk Deleu die tradities, erfgoed en kunst vastlegt in foto, film en geluid. De archivering gebeurt in de geest van Otlet en Le Corbusier, het ontsluiten via online media, publicaties en tentoonstellingen. Lodewijk Deleu is documentairemaker en kunstfotograaf. Hij maakt ook podcasts en soundscapes. Tijdelijk, maar voor altijd.

L’ENGAGEMENT
ikwashier.live du photographe, cinéaste, podcasteur et journaliste Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

THE COMMITMENT
Documentary photographer, filmmaker, podcaster and journalist Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.