Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 29, 2021

Aan paardenliefhebbers hoef je niet uit te leggen wat je voor een paard kan voelen, welk plezier je eraan hebt, of hoe een paard ook een levensgezel kan zijn. Voor Bavo Weytens mag het nog iets meer zijn: hij wil zijn paard inzetten, hij wil iets functioneels, nuttigs doen. Zo begon Bavo met zijn trekpaard te boomslepen. - Bijhorende film 5' film 5’ https://youtu.be/n-3XXEbN34I  - De cultuur rond het trekpaard is immaterieel cultureel erfgoed. - Archief https://ikwashier.live