Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 31, 2022

Boomslepen met trekpaarden is dubbel. Je moet de hele dag aandachtig zijn en overal ogen hebben. Maar je mag ook niet teveel twijfelen, niet overal gevaren zien, gewoon durven en doen. Eva Fillet vertelt.