Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 25, 2021

De trekpaardenwereld heeft het imago een ouder publiek aan te trekken. Jurgen Talpe merkt echter dat meer en meer twintiger en dertigers zich aangetrokken voelen tot het werken met trekpaarden. Ze gaan in de leer of volgen een cursus om de kneepjes van het vak te lezen. En dat is zeker nodig bij het boomslepen, waar je niet alleen op kordeel werkt, maar - als het even kan - je paard met de stem stuurt.

Luister ook naar

… Boomslepen met Tom Hermes https://youtu.be/3BFQj139dAo

… Boomslepen met Ruben Pierards https://youtu.be/Tz-KDKABFZ0

… Boomslepen met Wannes Vervaeke https://youtu.be/VfWhHM6K3ho

… Boomslepen met Marc Gommers https://youtu.be/OQVjRzWrL7U

… Boomslepen met Stijn Pollaris https://youtu.be/A66xwTO3oAI

Kijk ook naar

… trekpaarden aan het werk https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KBwOkMgNXSTDiaEszhAY6S

Luister ook naar

… Houden van Vlaams Paard met Jurgen Talpe https://youtu.be/yfwe7E6FM1I

 

LUISTER NAAR BEGINNEN MET ERFGOED

… Podcast https://beginnenmeterfgoed.vlaanderen

… Collectie op YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH

 

LUISTER NAAR BOE DOCUMENTARY SOUNDSCAPES

… Podcast https://boe.be

… Collectie op YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KXe2qQP7FMVJqE8j3xAA8p

 

VOLG IKWASHIER.LIVE

… Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live

… YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive

… Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live

… Site https://ikwashier.live

 

REFERENTIES OPNAME

ikwashier.live bij Jurgen Talpe, Stal Talpe, Komen-Waasten, provincie Henegouwen, België op 24 juni 2021. Meer informatie en contact: https://staltalpe.be

Opname in 4K/.WAV, uitzending op 1280x720/mp3.

 

COPYRIGHT © FILM

… Film, foto’s, interviews, montage: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live

… Muziek: Blue Waltz by Kadir Demir, License owner: Lodewijk Deleu

 

HET ENGAGEMENT

ikwashier.live bundelt het werk van Lodewijk Deleu. Hij legt tradities, erfgoed en kunst vast in foto, film en geluid. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed, voor gewoontes en gebruiken die verdwijnen. De archivering gebeurt in de geest van Otlet en Le Corbusier, het ontsluiten via online media, publicaties en tentoonstellingen. Lodewijk Deleu is naast filmmaker en documentair fotograaf, ook podcaster en soundscape designer. Met ikwashier.live maakt Lodewijk Deleu een statement als documentalist, journalist, trendwatcher erfgoed en kunstenaar.

 

L’ENGAGEMENT

ikwashier.live du photographe, cinéaste, podcasteur et soundscape designer Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

 

THE COMMITMENT

Documentary photographer, filmmaker, podcaster and soundscape designer Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.