Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2022

In de gloriejaren stonden soms honderd hanen in de reke. Er waren clans die tegen elkaar uitkwamen in een verbeten strijd. Roland Bossuyt stelt vast dat die tijd voorbij is. Er zijn nog maar weinig spelers en de strijdbijl is begraven. - De hanenzetting of hanenkraaiing is immaterieel cultureel erfgoed. - ikwashier.live archiveert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed.