Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 25, 2021

Wanneer je een Vlaams Paard in huis haalt, dan moet je weten dat dit trekpaardenras selecteert op de ‘bruikbaarheid’. Al jong worden de dieren onderworpen aan gebruiksproeven en worden ze beleerd. Vlaamse Paarden zijn daarom niet alleen inzetbaar op het land, maar je ziet ze - door hun présence - vooral onder zadel en voor de koets. Jurgen Talpe vertelt. - Meer informatie op https://staltalpe.be

… Boomslepen met Jurgen Talpe https://youtu.be/4OlZehB2VzQ

… Tweespan met Vlaams Paard https://youtu.be/MNrEkUTv94A

… Ploegen met Vlaams Paard https://youtu.be/mCAGKCHA8lo

 

LUISTER NAAR BEGINNEN MET ERFGOED

… Podcast https://beginnenmeterfgoed.vlaanderen

… Collectie op YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1JuxGwSGoYLvryZa3vnX_fH

 

LUISTER NAAR BOE DOCUMENTARY SOUNDSCAPES

… Podcast https://boe.be

… Collectie op YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLkbFihObH-1KXe2qQP7FMVJqE8j3xAA8p

 

VOLG IKWASHIER.LIVE

… Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live

… YouTube https://www.youtube.com/ikwashierlive

… Instagram https://www.instagram.com/ikwashier.live

… Site https://ikwashier.live

 

REFERENTIES OPNAME

ikwashier.live bij Jurgen Talpe, Stal Talpe, Komen-Waasten, provincie Henegouwen, België op 24 juni 2021. Meer informatie en contact: https://staltalpe.be

Opname in 4K/.WAV, uitzending op 1280x720/mp3.

 

COPYRIGHT © FILM

… Film, foto’s, interviews, montage: Lodewijk Deleu - http://www.ikwashier.live

… Muziek: Blue Waltz by Kadir Demir, License owner: Lodewijk Deleu

 

HET ENGAGEMENT

ikwashier.live bundelt het werk van Lodewijk Deleu. Hij legt tradities, erfgoed en kunst vast in foto, film en geluid. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed, voor gewoontes en gebruiken die verdwijnen. De archivering gebeurt in de geest van Otlet en Le Corbusier, het ontsluiten via online media, publicaties en tentoonstellingen. Lodewijk Deleu is naast filmmaker en documentair fotograaf, ook podcaster en soundscape designer. Met ikwashier.live maakt Lodewijk Deleu een statement als documentalist, journalist, trendwatcher erfgoed en kunstenaar.

 

L’ENGAGEMENT

ikwashier.live du photographe, cinéaste, podcasteur et soundscape designer Lodewijk Deleu inventorie les traditions, le patrimoine culturel immatériel et l’art. Le nom “ik was hier” signifie “j’étais ici”.

 

THE COMMITMENT

Documentary photographer, filmmaker, podcaster and soundscape designer Lodewijk Deleu aims with ikwashier.live an inventory of traditions, intangible cultural heritage and art. The name “ik was hier” means “I was here”.