Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2021

Natuur en cultuur - lees erfgoed - zijn twee handen op een buik. Dit is niet alleen een betoog dat je kan lezen in het boek ‘12.000 jaar Bos t'Ename’ het was ook het devies van een namiddag waar het boek tot leven werd gebracht. Deze boekvoorstelling lokte een massa toeschouwers naar het bos. Maar co-auteur Pieter Blondé droomt van méér. Dat de bezoekers ook zelf een stukje erfgoed in ere houden: dat ze thuis bijvoorbeeld een appelboom planten, sap persen, een stuk natuur en cultuur - een gebruik - herwaarderen en onderhouden. Bos t'Ename is een natuurreservaat in de Vlaamse Ardennen. - Film 12.000 jaar Bos t'Ename tot leven https://youtu.be/yMP7s72Cyvo - Archief https://ikwashier.live