Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 22, 2021

De paardenwereld is zeer divers. Je hebt liefhebbers van verschillende rassen, beoefenaars van verschillende sportdisciplines, en je hebt maneges, verenigingen en particulieren… Maaike De Schrijver houdt de traditie in ere om iedereen samen te brengen, over de clubgrenzen heen, en dat jaarlijks op de Stekense Paardenwijding. - Film https://youtu.be/ycXSN-7Kp8w - Archief https://ikwashier.live