Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 13, 2022

In het Orgelmuseum ‘De Zoeten Orgel’ hangt een zoete sfeer, niet alleen van koffie en gebak maak ook van warme klanken en nostalgie. Eddy Goderis stelt zijn unieke verzameling automatische muziekinstrumenten tentoon: van muziekdozen over een zelf spelende piano, tot een draaiorgel en Decap dansorgel. Van klein tot groot. Eddy vertelt over de weg van een overvolle garage tot een museum waar je een rondleiding krijgt. - Draaiorgels, dansorgels en kermisorgels zijn cultureel erfgoed. - ikwashier.live archiveert tradities en erfgoed, vooral immaterieel of ‘levend’ erfgoed.